Projecte U-Vals UVic-UCC

Informació sobre el funcionament de la plataforma U-Vals UVic-UCC

 1. Entra a www.uvalsuvic.cat i coneix les promocions U-Vals del moment.
 2. Pots gaudir de dues tipologies d’U-Vals: Permanents i Destacades.
 3. Consulta les condicions de la promoció.
 4. Mostra a l’establiment la teva Targeta Universitària Intel·ligent (TUI) del telèfon mòbil si ets estudiant, Personal d’Administració i Serveis (PAS), Personal Docent i Investigador (PDI) o ets membres d’UAlumni (ex-estudiants). Si ets membre de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran o soci del Casino de Vic, mostra el teu carnet. D’aquesta manera t’identificaràs com a part de la comunitat universitària de la UVic-UCC i podràs obtenir el descompte i beneficiar-te de la promoció.
 5. Gaudeix!

La Plataforma U-Vals concentra les ofertes/serveis que s’adrecen a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) amb la intenció d’oferir-los a la comunitat universitària.

És un servei gratuït que s’ofereix des de l’UHub. Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària a les empreses/establiments que el sol·licitin.

Existeixen dues modalitats d’ofertes/serveis U-Vals: Permanents i Destacades.

 

U-Vals Destacades:

 • Han de tenir una durada determinada, aproximadament de 30 dies. Transcorregut aquest període, l’oferta caduca i desapareix del portal. Això permet oferir un ventall d’ofertes diferents i variades de tots els àmbits i sectors.
 • Han de ser úniques i exclusives per als membres de la comunitat universitària de la UVic-UCC, membres de la UVic Alumni i de les aules de la gent gran de la UVic-UCC, així com de les persones sòcies del Casino de Vic.
 • Es recomana un percentatge mínim de descompte del 15-20%.
 • No es permet publicar dues ofertes iguals durant dos mesos consecutius. Un cop caduqui, es podrà proposar una nova oferta U-Val i així successivament.

U-Vals Permanents:

 • No tenen durada màxima. Són de validesa permanent.
 • No es requereix un percentatge mínim de descompte.

Per poder estar incloses dins la plataforma, les ofertes U-Vals han d’estar acceptades prèviament per part de la UVic-UCC, que comprova el compliment de les condicions i requeriments.

Les ofertes i/o avantatges s’han de publicitar amb indicació del preu original i el preu de l’oferta o bé amb el tant per cent de descompte.

Les ofertes U-Vals es poden condicionar per ser vàlides un dia en concret, unes hores o fins i tot per a una quantitat màxima de persones. Igualment es poden dirigir únicament a un dels quatre col·lectius (comunitat universitària de la UVic-UCC, UVic Alumni, Aules de la gent gran de la UVic-UCC i socis del Casino de Vic) , sempre que es consideri oportú.

El procediment per publicar una oferta U-Val és el següent:

 1. Contactar amb U-Vals.
 2. Signar els convenis generals amb la UVic-UCC si és la primera vegada que es publica una oferta.
 3. Emplenar el formulari per a cada promoció (producte/servei ofert) i enviar-lo juntament amb les imatges i el logotip de l’empresa.

Quan es disposi de la documentació indicada en el punt anterior, es prepara una proposta del disseny i contingut de l’oferta U-Val. Seguidament es fa arribar a l’empresa per tal que, en el termini màxim de 48 hores, hi doni conformitat.

L’oferta es publica en la data acordada a la plataforma i s’envia per correu electrònic a la comunitat universitària de la UVic-UCC subscrita. Durant la campanya es difon pels canals de la UVic-UCC que es considerin oportuns (cartells, Facebook UVic-UCC, Instagram, Twitter, webs UVic, panell informatiu, banners, pantalles digitals, lones, butlletins digitals…). La UVic-UCC proporcionarà l’oferta/servei a la UVic Alumni, a les Aules d’extensió universitària de gent gran d’Osona i de Centelles , així com al Casino de Vic, perquè en facin difusió entre els seus associats.

Per acreditar la pertinença als col·lectius beneficiaris de l’oferta, cal mostrar a l’establiment algun d’aquests documents acreditatius, personals i intransferibles, segons correspongui al col·lectiu:

 • Targeta Universitària Intel·ligent (TUI)- membres de la comunitat universitària UVic-UCC i estudiants Alumni.
 • Carnet Aula Extensió Universitària de la Gent Gran d’Osona i carnet de l’Aula d’Extensió Universitària per a Gent Gran de Centelles
 • Carnet Casino de Vic.

Finalitzat el període de l’oferta, la UVic-UCC i l’establiment valoren el grau de participació i l’assoliment d’objectius de l’acció promocional.