Termes i condicions d’ús

1. El domini i el web www.uvalsuvic.cat són propis de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), domiciliada al C/Perot Rocaguinarda, 17, Vic (CP – 08500), telèfon +34 938 861 222, i CIF G58020124. L’adreça electrònica de suport o de contacte per als usuaris d’aquest web és: [email protected].

2. En el web figuren ofertes de productes i serveis de diversos establiments, que s’adrecen a la UVic-UCC amb la intenció d’oferir-los a la comunitat universitària.

3. L’ús efectiu del web comporta l’acceptació d’aquestes condicions d’ús.

4. Per beneficiar-se de l’oferta, cal disposar del Carnet UVic, el Carnet UVic Alumni, el Carnet de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran d’Osona, el Carnet de l’Aula d’Extensió Universitària per a Gent Gran de Centelles o bé el carnet del Casino de Vic.

5. Les ofertes es formulen amb un termini específic de vigència. Pot ser diferent per a cada una de les ofertes. Cal consultar les condicions de cada oferta per conèixer la seva vigència. Transcorregut aquest termini, l’oferta desapareixerà del web.

6. Les ofertes es poden limitar a un nombre d’unitats determinades. En aquest cas, la limitació de la quantitat prevaldrà per damunt de la vigència temporal.

7. La UVic-UCC es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les funcions d’aquest web, de limitar-les i cancel·lar-les. Tot i la intenció d’oferir els serveis sense incidències tècniques, els treballs de manteniment o altres causes alienes a la voluntat de la UVic-UCC poden limitar i/o parcialment interrompre les possibilitats d’ús del web. La UVic-UCC no garanteix la disponibilitat permanent del servei ni l’absència d’incidències tècniques.

8. La UVic-UCC es reserva els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts publicats: textos, informacions, imatges, vídeos i bases de dades. Únicament podran ser utilitzats per a les finalitats pròpies del web. No es poden destinar a altres finalitats. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestra aliena (frame) sense l’autorització expressa de la Universitat, llevat d’aquells que s’ofereixen explícitament per sindicar.

9. La UVic-UCC presenta per mitjà d’aquest web els dissenys i logotips que la identifiquen. Poden ser utilitzats únicament per identificar activitats o iniciatives pròpies de la Universitat o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats tinguin el suport explícit o la participació de la Universitat.

Alguns dels signes distintius de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya presents al web són marques registrades. En conseqüència, la seva utilització fora dels casos autoritzats per la Universitat obligaria a iniciar les accions legals oportunes.

10. La UVic-UCC pren mesures per procurar que el web estigui lliure de codi maliciós, però no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Universitat. Quan sigui raonablement possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis que hi estan associats.

11. La UVic-UCC podrà modificar aquestes condicions d’ús a fi i efecte d’adaptar-les a modificacions del marc legal o a canvis en el funcionament i serveis del web.